Bierzmowanie

ul.Piekarska 1/3
91-314 Łódź

(42) 611 00 53
kontakt@parafiamarka.pl

Bierzmowanie

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Przygotowanie prowadzone jest w szkole i w kościele parafialnym.

W szkole, na katechezie, młodzież zdobywa wiedzę potrzebną do godnego i owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania.W parafii dokonuje się formacja duchowa młodzieży.
Przygotowanie w parafii odbywa się przez: udział raz w miesiącu w spotkaniu formacyjnym przygotowującym do bierzmowania ( pierwsze spotkanie odbyło się  05.10.2017, kolejne w II czwartek listopada)
przystąpienie do spowiedzi św. w październiku, w grudniu (przed Bożym Narodzeniem), w lutym, w marcu (w czasie Wielkiego Postu), przed przystąpieniem do Bierzmowania
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30
uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych
uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych
uczestnictwo w roratach
uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych
uczestnictwo w nabożeństwach majowych
udział i podejmowanie działań dla wspólnoty.

Celem katechezy parafialnej jest formacja duchowa kandydatów do godnego przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Prosimy Rodziców/Opiekunów o przeprowadzenie szczerej rozmowy ze swoim dzieckiem celem rozeznania i nabycia pewności, iż dorosło ono już do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Grupa na FB: PM Bierzmowanie 2018

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem;
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. (Obrzędy bierzmowania)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.