Wspólnoty parafialne

ul.Piekarska 1/3
91-314 Łódź

(42) 611 00 53
(42) 654 59 99

Wspólnoty parafialne

Asysta Parafialna

Słowo asysta z łacińskiego assistere (stać przy) oznacza grupę osób towarzyszących i pomagającym - posługując. Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych, jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpust parafialny, w procesjach Eucharystycznych w na początek i koniec Nabożeństw majowych, czerwcowych, październikowych oraz podczas Mszy świętej nazywanej sumą.

Mężczyźni asystują w procesji kapłanowi z Najświętszym Sakramentem, niosą baldachim nad monstrancją, a także chorągwie i sztandary. Kobiety ubrane w jednakowe stroje biorą udział w procesji niosąc wstążki, figury i różaniec. Dzieci i młodzież niosą m.in.: poduszki, symbole męki Jezusa i sypią kwiatki. Inni niosą krzyże, obrazy, robią dekoracje i dbają, aby każda uroczystość kościelna była wyjątkowym przeżyciem.

 

Żywy Różaniec

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.Grupie przewodniczy zelator (-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.Zelator (-ka) dba, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o znalezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.

Moderatorem grupy jest Ks.

Spotkania


Przynależność do Żywej Róży wymaga codziennego odmawiania tajemnicy różańca, a więc systematyczności i poczucia obowiązku w duchu odpowiedzialności za wspólnotę. Bardzo istotne jest to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji ( papieskiej, misyjnej i parafialnej), która jest zmienna co miesiąc.
Każdy, kto należy do Kółka Różańcowego przyjmuje na siebie również inne obowiązki, którymi są:
- zapisanie imienia w księdze różańca
- branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych
- częste przystępowanie do sakramentów św.
- udział w procesjach
- odważne wyznawanie wiary
- rozszerzanie czci Maryi
- udział w pogrzebie zmarłego członka i modlitwa o spokój duszy.

Serdecznie zapraszamy parafian,  którzy chcieliby włączyć się w dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego różańca.

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Członkowie Koła dbają o kształtowanie postaw religijnych i patriotycznych, oraz pomagają ks. Proboszczowi w posłudze duszpasterskiej w parafii.

Zadania Koła:

– systematyczna modlitwa w intencji Rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także ich założyciela Ojca Tadeusza Rydzyka
– wspieranie rozwoju mediów katolickich / duchowo i materialnie/
– propagowanie modlitwy różańcowej
– rozprowadzanie czasopism i książek o tematyce religijnej
– zachęcanie do czytania prasy katolickiej
– troska o dobro Ojczyzny / popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu obronę ładu moralnego i chrześcijańskich wartości oraz ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci/
– budowanie wspólnoty między różnymi grupami działającymi w parafii, między innymi przez wspólne wyjazdy pielgrzymkowe
– udział w Krucjacie Różańcowej / codziennie 1 dziesiątek różańca za Ojczyznę.